Steeds vaker moeten medewerkers in de zorg omgaan met agressie van patiënten, cliënten, familieleden en omstanders. Zowel grote als kleine onenigheden kunnen uitgroeien tot agressief gedrag en zelfs fysiek geweld.

Handvatten om op een betere manier om te gaan met een agressieve situatie.

Er zijn verschillende manieren in communicatie om geen agressie te laten ontstaan en de situatie niet te laten escaleren. Deze training Omgaan met agressie in de zorg wordt uw organisatie voorzien van handvatten om op een betere manier om te gaan met een agressieve situatie.

Resultaat
Doelgroep

De doelgroep van de training agressie in de zorg bestaat uit, werknemers in de zorg die te maken hebben of te maken kunnen krijgen met agressie en geweld. Neem contact op voor meer informatie.

Algemene voorwaarden & Privacy Verklaring